top of page
84b50bc09ff9c67454dfe40e6b9c8d.jpg

Hur vi jobbar

Hur vi jobbar

Vi är ett anrikt, lagom stort familjeägt företag som utmärker oss med hög kunskapsnivå och kapacitet att utföra krävande entreprenader. Huvuddelen av företagets verksamhet är egna entreprenader åt offentliga beställare som Trafikverket och kommuner men även markarbeten som underentreprenör åt byggföretag. Vi utför alla typer av markentreprenader tex VA-arbeten, vägbyggnad, cykelvägar, schaktarbeten, miljöåtgärder mm både som utförande- och totalentreprenader.

 

Att jobba hos oss

När du jobbar hos oss är du en del av ett spetsteam och du får ta mycket ansvar. Det är korta beslutsvägar i företaget. När problem uppstår har vi nära till en lösning. Vi jobbar mot ett gemensamt mål där säkerhet, kvalitet och kundnöjdhet står i fokus.

    

Resurser

Vi är ca 20 anställda och har ett tiotal entreprenadmaskiner. Arbetena leds av arbetschefer och platschefer. Samtliga anställda har relevanta utbildningar och dessa uppdateras löpande. Företaget har nära samarbete med lokala företag som utför markprojektering, inmätning och maskinuthyrning.

bottom of page