top of page

Veberöd - Hemmestorps Eke

Gång och cykelväg

Veberöd - Hemmestorps Eke

Gång och cykelväg

Nybyggnation av en ca 3,3km lång gång- och cykelväg längs väg 740. Projektet innefattade föräggning av trumma och VA-arbeten

Beställare:

Trafikverket

Entreprenadtid:

2021-2022

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

bottom of page