top of page

Vattenskydd samt GC Rv9 Kivik

GC och VA

Vattenskydd samt GC Rv9 Kivik

GC och VA

Breddning av väg 9 samt anläggande av gc-väg, VA arbeten, anläggning av dagvattendamm, vägräcken, asfaltering samt plantering.

Beställare:

Trafikverket

Entreprenadtid:

2016-2017

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

bottom of page