top of page

VA-utbyggnad Kollandsvik

VA-utbyggnad

VA-utbyggnad Kollandsvik

VA-utbyggnad

Utbyggnad av trycksatta ledningar för vatten och avlopp. Mark-& sjöförläggning av överföringsledning ca 1000m, Serviser/ villapumpstationer 63st, ny pumpstation. Gatu- & markarbeten

Beställare:

Östra Göinge kommun

Entreprenadtid:

2016-2018

Entreprenadform

Totalentreprenad

bottom of page