top of page

Västra sjöstaden i Ystad

Markarbeten och VA

Västra sjöstaden i Ystad

Markarbeten och VA

Anläggandet av lokalgata i Västra Sjöstaden i Ystad. I entreprenaden ingick ett byggatuskede, där VA och byggata anlades, och ett färdigställandeskede där gatan färdigställdes med slutlig beläggning.

Beställare:

Ystad kommun

Entreprenadtid:

2015-2016

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

bottom of page