top of page

Vänsterkörfält på väg 13/1049 Vollsjö

Trafikåtgärder

Vänsterkörfält på väg 13/1049 Vollsjö

Trafikåtgärder

Objektet avser utförande av ett vänstersvängkörfält i befintlig trevägskorsning väg 13/1049, från primär- till sekundärväg.

Beställare:

Trafikverket

Entreprenadtid:

2020

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

bottom of page