top of page

Svaneholmsvägen VA i Skurup

VA-Arbeten

Svaneholmsvägen VA i Skurup

VA-Arbeten

Gatu- & VA-arbeten. Omläggning av kombinerat VA-system till duplikatsystem för 32 villor, ca 500 m VA-ledning.
El-, planterings- & belysningsarbeten.
Gatsten och plattläggning.

Beställare:

Skurups kommun

Entreprenadtid:

2014

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

bottom of page