top of page

Strömsnäsbruk, GC-väg

Gång och cykelväg

Strömsnäsbruk, GC-väg

Gång och cykelväg

Utförande av gång och cykelväg genom Strömsnäsbruk, delvis genom breddning av befintlig trottoar samt nybyggnation. Arbetet innefattade hastighetsreducerande åtgärder i norra respektive södra delen av staden.

Beställare:

Trafikverket

Entreprenadtid:

2021-2022

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

bottom of page