top of page

Skjutbana, Rinkaby

Markarbete

Skjutbana, Rinkaby

Markarbete

Nybyggnad av skjutbana med miljökulfång, körytor, planer, vallar, sidobländen samt frontmurar av L resp T-stöd. VA-ledningar Pumpstation
Bullervallar, dränering, väderskydd, uppställningsplats för bilar, belysning och stängsel. Projektering

Beställare:

Fortifikationsverket

Entreprenadtid:

2016

Entreprenadform

Totalentreprenad

bottom of page