top of page

Sjöbo väst handelsområde

Markarbeten och VA

Sjöbo väst handelsområde

Markarbeten och VA

Byggata och del av färdigställande. Gatu-, VA- och planteringsarbeten mm

Beställare:

Sjöbo kommun

Entreprenadtid:

2013

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

bottom of page