top of page

Sösdala dagvattendamm

Dagvattenåtgärder

Sösdala dagvattendamm

Dagvattenåtgärder

Anläggande/utökning av befintlig dagvattendamm i Sösdala. Genom att öppna upp och schakta i befintlig område har större ytor för fördröjning och omhändertagande av dagvattnet skapats.

Beställare:

Hässleholms kommun

Entreprenadtid:

2021

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

bottom of page