top of page

Södra Svalöv etapp 3

Markarbeten och bygg

Södra Svalöv etapp 3

Markarbeten och bygg

Markentreprenad intill skola avs ny parkering samt nybyggnad av pergola med gång, ramp och trappa. Stensättning, utsmyckning, gata, VA.

Beställare:

AB Svalövsbostäder

Entreprenadtid:

2015-2016

Entreprenadform

Totalentreprenad

bottom of page