top of page

Södra svalöv 33:69 entré och gator

Markarbeten och VA

Södra svalöv 33:69 entré och gator

Markarbeten och VA

Markentreprenad intill skola. Entréplats till ny idrottshall, ombyggnad av gator och gc-vägar, parkering mm. Gata, VA, plantering i parkmiljö, el, asfalt mm.

Beställare:

AB Svalövsbostäder

Entreprenadtid:

2015-2016

Entreprenadform

Totalentreprenad

bottom of page