top of page

Ombyggnad Malmövägen, Klågerup

Markarbeten och VA

Ombyggnad Malmövägen, Klågerup

Markarbeten och VA

Breddning av bef vägbana, schaktning, VA-arbeten, rivning av asfalt, ny beläggning och målning, sättning av kullersten & kantstöd, flyttning av trafikskyltar, flyttning av stenmur, staket, fällning av träd, växter

Beställare:

Svedala kommun

Entreprenadtid:

2012-2013

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

bottom of page