top of page

Ombyggnad Malmövägen, Klågerup

Markarbeten och VA

821 Klågerup.jpg
821 Klågerup.jpg

press to zoom

press to zoom

press to zoom
821 Klågerup.jpg
821 Klågerup.jpg

press to zoom
1/7

Ombyggnad Malmövägen, Klågerup

Markarbeten och VA

Breddning av bef vägbana, schaktning, VA-arbeten, rivning av asfalt, ny beläggning och målning, sättning av kullersten & kantstöd, flyttning av trafikskyltar, flyttning av stenmur, staket, fällning av träd, växter

Beställare:

Svedala kommun

Entreprenadtid:

2012-2013

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

bottom of page