top of page

Ombyggnad Byavägen, Tomelilla

Markarbeten och VA

Ombyggnad Byavägen, Tomelilla

Markarbeten och VA

Ombyggnad av lokalgata och GC-väg i Tomelilla. Byavägen Asfalteringsarbeten, sten & plattsättning, VA-sanering, belysning, plantering och trafikanordningar.

Beställare:

Tomelilla kommun

Entreprenadtid:

2019

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

bottom of page