top of page

Ombyggnad Brunnsgatan

Markarbete

Ombyggnad Brunnsgatan

Markarbete

Ombyggnad av Östergatan söder om Stora Rådmansgatan och del av Brunnsgatan i Simrishamn, inkl schakt och anslutning för nya dagvattenbrunnar och ny belysningsanläggning.

Beställare:

Simrishamn kommun

Entreprenadtid:

2015-2016

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

bottom of page