top of page

Ombyggnad av Malmgatan, Eslöv

Markarbeten och VA

Ombyggnad av Malmgatan, Eslöv

Markarbeten och VA

Ombyggnad av bef gågata, omläggning Vatten PE160, dränering fastigheter, beläggning gatsten, granithällar, plattor, belysning, plantering.

Beställare:

Eslövs kommun

Entreprenadtid:

2013-2014

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

bottom of page