top of page

Ny Parkyta, Brösarp

Markarbete

Ny Parkyta, Brösarp

Markarbete

Rivning av asfalt-, grön- & plattytor för skapande av ett större och grönare torg i Brösarp. Ombyggnader och justeringar av Brunnsvägen, p-platser och gcvägar med tillhörande trafikanordningar, belysning, brunnar mm. Nya utrustningar, plattytor, gräs, växt-& trädplanteringar.

Beställare:

Tomelilla kommun

Entreprenadtid:

2015-2016

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

bottom of page