top of page

Norra kyrkvången, Svalöv

Exploateringsområde

Norra kyrkvången, Svalöv

Exploateringsområde

Nytt bostadsområde där arbetena omfattade terrassering, va-system,
gatubyggnad, belysning, kommunikationsnät och vegetationsytor.

Beställare:

Svalövs kommun

Entreprenadtid:

2022-

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

bottom of page