top of page

Kyrkgatan i Svedala

VA-Sanering

Kyrkgatan i Svedala

VA-Sanering

Renovering av VA-ledningar Kyrkgatan nr 3-23 i Svedala. Utbyte av vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar ink serviser.
Beställare: Svedala kommun

Beställare:

Svedala kommun

Entreprenadtid:

2019

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

bottom of page