top of page

Kv Ådan, Lund

Markarbeten och VA

Kv Ådan, Lund

Markarbeten och VA

Markarbeten till byggprojektet Ådan i Lund.
Arbetena omfattade samtliga markarbeten ink VA, överyta och projektering.

Beställare:

Byggmästarn i Skåne

Entreprenadtid:

2020-2022

Entreprenadform

Underentreprenör

bottom of page