top of page

Korsning Lv 941/945 vid Hardeberga

Ny trafikåtgärd

Korsning Lv 941/945 vid Hardeberga

Ny trafikåtgärd

Breddning av väg 941, flytt av busshållplats, spansksväng, belysning, VA-arbeten, plantering

Beställare:

Trafikverket

Entreprenadtid:

2020

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

bottom of page