top of page

Klörup-Alstad

VA och pumpstation

Klörup-Alstad

VA och pumpstation

Anläggning av vattenledning samt trycksatt spillvattenledning mellan Klörup och Alstad i Trelleborgs kommun, samt anläggning av och koppling till ny pumpstation för spillvatten
Förläggande av vattenledning samt tryckspill ca I700 m, tryckning av ledningar, ca 100 m,
Pumpstation Självfallsledningar ca 100 m

Beställare:

Trelleborgs kommun

Entreprenadtid:

2019

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

bottom of page