top of page

Katrinetorp VA

VA och markarbeten

Katrinetorp VA

VA och markarbeten

Anslutning till det kommunala spillvattennätetmed en pumpstation och tillhörande ledning samt en svavelreducerande släppbrunn. Projektering av fullt färdiga bygghandlingar

Beställare:

Malmö stad

Entreprenadtid:

2023-

Entreprenadform

Totalentreprenad

bottom of page