top of page

Karups Nygård VA-Utbyggnad

VA

Karups Nygård VA-Utbyggnad

VA

Utbyggnad av vatten- och avloppsledningar i Karups Nygård med anslutning till kommunens ledningsnät för 87 fastigheter. Avloppssystemet är ett konventionellt självfallssystem som ansluts till en befintlig pumpstation.
Ledningsarbetenas omfattning är huvudledningar samt servisledningar fram till 2 m innanför tomtgräns.

Beställare:

Karups 1:a samfällighet

Entreprenadtid:

2018

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

bottom of page