top of page

Infrastruktur Vita sand, Bromölla

Markarbeten och VA

Infrastruktur Vita sand, Bromölla

Markarbeten och VA

Utbyggnad och byggnation av infrastruktur. Arbetena omfattade: Gator, GC-väg, asfaltering, plattor & stensättning, plantering, VA-arbeten (spillvattenledningar, dagvattenledningar vattenledningar, pumpstation i mark med 2st pumpar), kantstöd, plank och belysning.

Beställare:

Bromölla kommun

Entreprenadtid:

2019

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

bottom of page