top of page

Hyltarpsvägen cirkulationsplats, Svedala

Markarbeten och VA

Hyltarpsvägen cirkulationsplats, Svedala

Markarbeten och VA

Ombyggnad av korsning mellan Hyltarpsvägen och Östra Tvärgatan till ny cirkulationsplats. Anläggande av GC-väg på båda sidor vägen. Stensättning, plantering, asfaltering, busshåll-platser, VA-arbeten.

Beställare:

Svedala kommun

Entreprenadtid:

2013

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

bottom of page