top of page

Hyllstofta vattenledning

VA

Hyllstofta vattenledning

VA

Ny vattenledning mellan kommunens
förbindelsepunkt vid Vedbyvägen till NÅRAB:s kontor. Samt ny tryckstegringsstation. Rivning av befintliga vattenledningen och tryckstegringsstationen.

Beställare:

Nårab

Entreprenadtid:

2019

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

bottom of page