top of page

Horna 312 VA-utbyggnad

VA-Arbeten

Horna 312 VA-utbyggnad

VA-Arbeten

Utbyggnad av gator, GC-vägar samt VA inom exploateringsområdet. Samordning av arbete med elnätsutbyggnads samt
gatubelysning.

Beställare:

Kristianstad kommun

Entreprenadtid:

2014-2015

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

bottom of page