top of page

Hemmestorp Eke VA

VA- Utbyggnad

Hemmestorp Eke VA

VA- Utbyggnad

Utbyggnad av kommunalt vatten och spillvatten till Hemmestorp Ekes samtliga tomter. Innefattade byggnation av ny spillvattenpumpstation

Beställare:

Sjöbo kommun

Entreprenadtid:

2022-2023

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

bottom of page