top of page

Gullvivevägen Östra Ljungby

VA-Sanering och exploateringsområde

Gullvivevägen Östra Ljungby

VA-Sanering och exploateringsområde

VA-sanering inkl. utjämningsmagasin samt ny gata för bostadsbebyggelse.

Beställare:

Klippans kommun

Entreprenadtid:

2021

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

bottom of page