top of page

Glumslöv – Ålabodarna

Gång och cykelväg

Glumslöv – Ålabodarna

Gång och cykelväg

Utförande av en ca 2,2 km lång gång- och cykelväg längs väg 1357 i Landskrona kommun. Projektet innefattade VA och el-arbeten

Beställare:

Trafikverket

Entreprenadtid:

2021-2022

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

bottom of page