top of page

GC Rosenlund-Mörarp

Gc-väg och VA

GC Rosenlund-Mörarp

Gc-väg och VA

2,5 km ny gång- och cykelväg längs väg 1370 mellan Rosenlund och Mörarp. Arbetet har innefattat ny cykelväg, belysning, breddning av befintlig väg, ombyggnad av väg samt dagvattenhantering. Upphandlingsform Totalentreprenad.

Beställare:

Trafikverket

Entreprenadtid:

2019-2020

Entreprenadform

Totalentreprenad

bottom of page