top of page

GC Fjälkinge

VA och gc-väg

GC Fjälkinge

VA och gc-väg

Objektet avsåg utförande av ny gång- och cykelväg i Fjälkinge, längs väg 2062 samt väg 2073. I objektet ingick även ombyggnad/justering av befintlig körbana, samt ny belysning längs en begränsad del av väg 2062. Inom arbetsområdet fanns en plankorsning för järnväg och i objektet ingick vägarbeten inom spårområde. Tillkommande arbete med VA-sanering åt medfinansiär Kristianstad Kommun

Beställare:

Trafikverket

Entreprenadtid:

2020-2022

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

bottom of page