top of page

GC Åkarp-Lund Etapp 1

Gång och cykelväg

GC Åkarp-Lund Etapp 1

Gång och cykelväg

Anläggande av gc-väg mellan Åkarp och Lund. VA-arbeten, belysning, plantering, asfaltsarbeten

Beställare:

Trafikverket

Entreprenadtid:

2020-2021

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

bottom of page