top of page

GC Åkarp- Lund Etapp 2

Gång och cykelväg

GC Åkarp- Lund Etapp 2

Gång och cykelväg

Nybyggnation av gång- och cykelväg från Pihls väg till befintlig gång- och cykelväg mot Lund vid Gamla Flackarpsvägen. Arbetet innefattade belysning och dagvattenhantering.

Beställare:

Trafikverket

Entreprenadtid:

2021

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

bottom of page