top of page

Förnyelse vattenledning, Bara

VA-Arbeten

Förnyelse vattenledning, Bara

VA-Arbeten

Förnyelse av vattenledning i gjutjärn till vattenledning i PE ca 260 m, med tillhörande serviser(18 st).
Inkluderar åtgärder som schakter, provisorium, vattenprovtagning och återställande av ytor och anordningar.

Beställare:

Svedala kommun

Entreprenadtid:

2016

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

bottom of page