top of page

Exploateringsområde Åstorp/Hyllinge

Markarbeten och VA

Exploateringsområde Åstorp/Hyllinge

Markarbeten och VA

Nybyggnad av gator och ledningar till nya småhustomter Diamantslingan i Hyllinge samt utbyggnad av väg och VA-ledningar för industritomter på Bronsgatan, Åstorp

Beställare:

Åstorps kommun

Entreprenadtid:

2015-2016

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

bottom of page