top of page

Exploatering Boplatserna Kävlinge

Markarbeten och VA

Exploatering Boplatserna Kävlinge

Markarbeten och VA

Exploateringsområde för 8 tomter, VA, el fiber, dagvattensystem, gata och belysning.

Beställare:

Kävlinge kommun

Entreprenadtid:

2016

Entreprenadform

Totalentreprenad

bottom of page