top of page

Cirkulationsplats Nornegatan i Malmö

Markarbeten och VA

Cirkulationsplats Nornegatan i Malmö

Markarbeten och VA

Byggnation av två cirkulationsplatser på Nornegatan, Svågertorp.
VA-arbete, stensättning, plantering.

Beställare:

Malmö stad

Entreprenadtid:

2015

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

bottom of page