top of page

Bro i Sjödiken, Svedala

Markarbeten

Bro i Sjödiken, Svedala

Markarbeten

Projektering och anläggning av bro och ett dike samt rivning av befintlig bro och igenläggning av dike.

Beställare:

Svedala kommun

Entreprenadtid:

2016

Entreprenadform

Totalentreprenad

bottom of page