top of page

Brösarp-Kivik

Överföringsledning

Brösarp-Kivik

Överföringsledning

Förläggning av vattenledning genom Agdelunds villaområde i Kivik upp till Agdelunds högreservoar. Total schaktsträcka cirka 800 meter. Återställning och asfaltering.
Projektet innefattade projektering. Totalentreprenad

Beställare:

Österlen VA

Entreprenadtid:

2021-2022

Entreprenadform

Totalentreprenad

bottom of page