top of page

Billeberga

Vägarbeten

Billeberga

Vägarbeten

Projektet omfattade anläggandet av ett vänstersvängkörfält och ett accelerationskörfält i befintlig trevägskorsning. Korsningen är belägen i Billeberga, Svalövs kommun.

Beställare:

Trafikverket

Entreprenadtid:

2023-

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

bottom of page