top of page

Äppellunden Etapp 1, Vellinge

Markarbeten och VA

Äppellunden Etapp 1, Vellinge

Markarbeten och VA

Exploateringsområde med VA, park, belysning, byggator & färdigställande av gator

Beställare:

Vellinge kommun

Entreprenadtid:

2017-2018

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

bottom of page