top of page

Vattenskydd E6, Tullstorp

Miljöåtgärder

Vattenskydd E6, Tullstorp

Miljöåtgärder

Vattenskydd på E6 vid
Tullstorp, Landskrona under pågående motorvägstrafik. Nya mitt-& sidoräcke, asfaltering och förstärkning av bro.

Beställare:

Trafikverket

Entreprenadtid:

2017

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

bottom of page