top of page

VA-utbyggnad Svansjö sommarby

VA- Utbyggnad

VA-utbyggnad Svansjö sommarby

VA- Utbyggnad

Nybyggnad av vatten- och avloppsnät för ca 300 fastigheter med 2 st
avloppspumpstationer, tryckning av ledningar under väg, ombyggnad av högspänningskabel, nybyggnad av fibernät samt återställning av gator och
grönytor. Upphandlingsform
totalentreprenad gällande pumpstationerna i övrigt utförandeentreprenad

Beställare:

Sjöbo kommun

Entreprenadtid:

2017-2019

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

bottom of page