top of page

Storgatan i Kävlinge

Markarbeten

Storgatan i Kävlinge

Markarbeten

Ombyggnad av Storgatan i
centrala Kävlinge med nya gång-& cykelbanor, VA, ny belysning samt nya planteringsytor

Beställare:

Kävlinge kommun

Entreprenadtid:

2016-2017

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

bottom of page