top of page

Kv Betkvarnen Kristianstad

Markarbeten och VA

Kv Betkvarnen Kristianstad

Markarbeten och VA

Markarbete för byggprojekt innefattar, VA byggator, trädgårdar.

Beställare:

K-Fastigheter

Entreprenadtid:

2017

Entreprenadform

Underentreprenör

bottom of page