top of page

Kågeröd stationsområde etapp 1

Markarbeten och VA

Kågeröd stationsområde etapp 1

Markarbeten och VA

Nytt stationsområde på kommunal mark i centrala Kågeröd. Etapp 1 omfattade VA-arbeten och parkeringsytor

Beställare:

Svalövs kommun

Entreprenadtid:

2020

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

bottom of page