top of page

Öllsjö

Byggator och VA

Öllsjö

Byggator och VA

Nytt bostadsområde i Öllsjö 33.2. Arbetena omfattade infrastruktur för gata, belysning, grönytor, VA samt ett infiltrationsmagasin

Beställare:

Kristianstad kommun

Entreprenadtid:

2022

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

bottom of page